استعلامات ثبت اسناد

وحدت رویه ( اقرار به فسخ جداگانه برای مشارکت در زمان فروش اقساطی + ارسال فک رهن با اعتبار سایر مفاد سند به اداره ثبت + استعلام ثبت برای هر پلاک)

Posted on

و ر 41 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره 22221/34 – 13/12/84 و 22223/34 14/12/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مورد تأیید سازمان […]

استعلامات ثبت اسناد

وحدت رویه ( جواب استعلام ظهور در تطابق سند با دفتر املاک دارد مگر خلافش تصریح شود)

Posted on

بخشنامه شماره 58 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 46168/89-22/3/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت […]

استعلامات ثبت اسناد

وحدت رویه ( استعلام جریان ثبتی املاکی که دارای سند مالکیت المثنی می باشند. )

Posted on

بخشنامه شماره 56 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 29349/89-22/2/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی […]

استعلامات ثبت اسناد

وحدت رویه ( صورت وضعیت صادره از اداره ثبت در حکم استعلام است ؟ + مالیات نقل و انتقال در صورت انتقال قطعی به نام شخص وکیل)

Posted on

بخشنامه شماره 55 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 29349/89-22/2/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی […]

استعلامات ثبت اسناد

هزینه استعلام املاک ( ثبت شده و جاری )

Posted on

هزینه استعلام جاری هزینه استعلام جاری هزینه استعلام از بانک املاک جاری مشمول بانک املاک می شود ماده واحده قانون بودجه 1394 کشور تبصره 21- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه […]