تفویض وکالت فروش وسایل نقلیه

بیمه شخص ثالث ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و معدنی

Posted on

نظریه مشورتی دفترحقوقی و امور مجلس :الزام ارایه بیمه شخص ثالث ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و معدنی نامه دفتر حقوقی و حمایت قضائی در خصوص «عدم ضرورت مطالبه بیمه نامه شخص ثالث از وسائل نقلیه كشاورزی و عمرانی» بشماره 96001/3360 مورخ 1396/09/26   تاکید دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم اخذ […]

قطعی غیر منقول

عدم نیاز کسب اجازه شریک دیگر در تنظیم سند انتقال قدر السهم احد از دو شریک

Posted on

ردیف ۶۲ – در مورد سوال دفترخانه ۲۸۳ تهران مبني بر اينكه (اگر مالك مشاعي قصد انتقال سهم خود را به غير داشته باشد آيا امضاء و حضور شريك از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروري است يا خير؟) بشرح آتي اظهار نظر گرديد: در مواردي كه شخصي كه ملك خود را با ديگري […]

قطعی منقول-وسایل نقلیه

اسناد قطعي انواع خودرو تعيين قيمت با توافق متعاملين به كمتر و يا بيشتر

Posted on

ردیف ۸ -در خصوص اين سؤال كه (آيا در اسناد قطعي انواع خودرو تعيين قيمت با توافق متعاملين به كمتر و يا بيشتر از آنچه كه در جداول قيمت وزارت دارايي تعيين شده ممكن است و آيا مستند براي وصول حق الثبت بيش از آنچه در جداول تعيين شده اعلام گرديده وجود دارد؟) به شرح […]

قطعی منقول-وسایل نقلیه

قيمت مندرج در سند واختلاف فاحش

Posted on

ردیف ۴-دررابطه با معيار ((اختلاف فاحش)) مندرج دراسناد قطعي اتومبيل وخودرو موضوع بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱مورخ ۱۶/۹/۷۸ سازمان محترم ثبت به شرح زير اعلام نظر گرديد: ((ظاهراً درصورتيكه قيمت وبهاء مندرج دراسناد قطعي منقول باامعان نظر به بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ مورخ ۱۶/۹/۷۸ معاونت محترم قوه قضاييه و رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كمتر […]

قطعی منقول - سایر اموال منقول

عوارض انتقال خودرو مختص اسناد قطعي است نه وكالت ( منتفي گرديده )

Posted on

ردیف ۱ -درخصوص اين سؤال كه (آيابراي تنظيموكالت فروش اتومبيل بايدعوارض انتقال به شهرداري پرداخت گردد؟) به اين نحواعلام نظر شد: ((با توجه به نامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۴۳۷ مورخ ۵/۸/۷۱ وزارت كشور كه طي شماره ۵۶۴۳/س/۲ مورخ ۲۷/۱۱/۷۱ اداره كل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گرديد، فقط هنگام تنظيم اسناد نقل و انتقال وسيلة نقليه موتوري، […]