قطعی غیر منقول

عدم نیاز کسب اجازه شریک دیگر در تنظیم سند انتقال قدر السهم احد از دو شریک

Posted on

ردیف ۶۲ – در مورد سوال دفترخانه ۲۸۳ تهران مبني بر اينكه (اگر مالك مشاعي قصد انتقال سهم خود را به غير داشته باشد آيا امضاء و حضور شريك از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروري است يا خير؟) بشرح آتي اظهار نظر گرديد: در مواردي كه شخصي كه ملك خود را با ديگري […]

استعلامات ثبت اسناد

وحدت رویه ( صورت وضعیت صادره از اداره ثبت در حکم استعلام است ؟ + مالیات نقل و انتقال در صورت انتقال قطعی به نام شخص وکیل)

Posted on

بخشنامه شماره 55 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 29349/89-22/2/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی […]

قطعی غیر منقول

عدم ایراد قید شماره اشتراك آب و برق و گاز در اسناد

Posted on

عدم ایراد قید شماره اشتراك آب و برق و گاز در اسناد آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع و به استناد ماده 356 قانون مدنی داخلی در مبیع است. با احراز موضوع قید شماره اشتراك در اسناد قطعی ایرادی ندارد. بند (4) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( […]

قطعی غیر منقول

تنظیم اسناد قطعی غیر منقول با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی آب وبرق

Posted on

تنظیم اسناد قطعی غیر منقول با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی آب وبرق چنانچه به اظهار متعاملین به هر دلیل دریافت مفاصا حساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب وبرق را نماید تنظیم سند بلااشكال است. بند (2) بخشنامه شماره 19900/22 مورخ 2/6/81 كانون سردفتران ودق=فتریاران 0 مورد تایید شازمان ثبت […]