قطعی منقول - سایر اموال منقول

عوارض انتقال خودرو مختص اسناد قطعي است نه وكالت ( منتفي گرديده )

Posted on

ردیف ۱ -درخصوص اين سؤال كه (آيابراي تنظيموكالت فروش اتومبيل بايدعوارض انتقال به شهرداري پرداخت گردد؟) به اين نحواعلام نظر شد: ((با توجه به نامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۴۳۷ مورخ ۵/۸/۷۱ وزارت كشور كه طي شماره ۵۶۴۳/س/۲ مورخ ۲۷/۱۱/۷۱ اداره كل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گرديد، فقط هنگام تنظيم اسناد نقل و انتقال وسيلة نقليه موتوري، […]

استعلامات و مفاصا دارایی

عدم نیاز به اخذ گواهی مالیاتی در تنظیم سند اسلحه ( سلاح)

Posted on

ردیف ۵۸ – عدم نیاز به اخذ گواهی مالیاتی در تنظیم سند اسلحه در تنظیم سند صلح حقوقی اسلحه نیازی به اخذ گواهی از اداره امور اقتصادی و دارائی ندارد. بند (یك) بخشنامه شماره ۳۰۵۰۰/۱۶ مورخ ۶/۹/۸۰ كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره ۸۲۹۵/۳۴-۸/۸/۸۰ اداره […]

حق الثبت

مرجع تعیین بهای قید نشده ماشین آلات كشاورزی جهت وصول حق الثبت

Posted on

مرجع تعیین بهای قید نشده ماشین آلات كشاورزی جهت وصول حق الثبت در اجرای حكم بند(ص) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 در صورتی كه به هر علت بهای فروش یا ارزش CIF ماشین آلات كشاورزی نیز در جداولی كه هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده […]

قطعی منقول - سایر اموال منقول

سند واگذاری اسلحه ( سلاح )

Posted on

سند واگذاری اسلحه   در اجرای ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح و تبصره آن، دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از ارائه (برگ تشخیص صلاحیت واگذاری سلاح) صادره از مدیریت سلاح و مهمات سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (طبق نمونه پیوست) از تنظیم سند واگذاری […]

قطعی منقول - سایر اموال منقول

ثبت معاملات واحدهای شناور

Posted on

ثبت معاملات واحدهای شناور بند 71- نظر به اینكه بموجب مقررات قانون دریائی مصوب سال 1343 و آئین نامه آن ثبت هرگونه معامله راجع به كشتی ها كه در انون مذكور توضیح داده شده است با دفاتر اسناد رسمی كه برای انجام این امر اجازه مخصوص از سازمان ثبت دارند و نیز انتقال آنها اعم […]