تقسیم نامه

تفاوت : تفکیک، افراز، تقسیم

Posted on

تفکیک، افراز، تقسیم قادر فرامرز پور مجلۀ « کانون » فروردین و اردیبهشت۱۳۸۶ تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر. عناصر تفکیک از قرار ذیل است: ۱ ـ غیرمنقول اعم از خانه، دکان، زمین ۲ ـ […]

استعلامات و مفاصا دارایی

عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی

Posted on

شماره: ۲۰۰/۹۵/۴۴ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ بخشنامه کد: ۴۴ ۹۵ ۱۸۷,۱۱۹,۶۳,۵۹ م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با […]

اجاره اموال غیر منقول

وحدت رویه ( استعلام اسنادی که عین منتقل نمیشود + اسناد تقسیم نامه و وقف استعلامات لازم است؟ + استعلام اراضی خازج از محدوده + استعلام از مدیر ساختمان در آپارتمان ها + فسخ تعهد دانشجویی )

Posted on

و ر 43 در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره ۱۱۱۶۹/۳۴ – ۲۱/۶/۸۵ و ۱۲۶۱۹/۳۴ – ۱/۷/۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم […]

تقسیم نامه با صورتمجلس تفکیکی

مطلب (وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن + تقاضای تقسیم قبل فک رهن + تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی)

Posted on

چکیده: هر یک از شرکا به نسبت سهم مشاع خود، می‌تواند سهم خود را به‌عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد لیکن برای به تصرف دادن مال مشاع، اجازه سایر شرکا لازم است. تقسیم عین مرهونه نیز منافاتی با حق مرتهن ندارد و مرتهن با انجام تقسیم و افراز رهینه مشاع، منتفع می‌گردد. بازداشت بودن […]