احراز هویت شخص حقوقی

وحدت رویه ( حق الثبت فروش اقساطی و نسبت به مشارکت + … + فک و فسخ مشمول حق الثبت ؟ + شرکتی که مدیران خارجی دارد حق تملک املاک را دارند یا نه؟)

Posted on

و ر 40 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه شماره 19879/34 – 29/11/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و […]

استعفای وکیل

نحوه فسخ/فك/استعفا/عزل اسناد رسمي

Posted on

١- سند مربوط به دفترخانه خود باشد:خدمات ثبتي > گزينه فسخ/فك/عزل/استعفا *لازم به درج توضيحات دستي در دفتر الكترونيك نيست و به صورت سیستمی اضافه می شود. ٢- سند مربوط به دفتر ديگري باشد:اقرارفك/اقرار فسخ/اقراراستعفا/ اقرار عزل *ارسال اقرارنامه به دفترخانه صادر كننده سند برای درج در توضیحات دفترالکترونیک. ٣- وقتي دفتر ديگر سند شما […]