احراز هویت شخص حقوقی

وحدت رویه ( حق الثبت فروش اقساطی و نسبت به مشارکت + … + فک و فسخ مشمول حق الثبت ؟ + شرکتی که مدیران خارجی دارد حق تملک املاک را دارند یا نه؟)

Posted on

و ر 40 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه شماره 19879/34 – 29/11/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و […]

استعلامات ثبت اسناد

وحدت رویه ( اقرار به فسخ جداگانه برای مشارکت در زمان فروش اقساطی + ارسال فک رهن با اعتبار سایر مفاد سند به اداره ثبت + استعلام ثبت برای هر پلاک)

Posted on

و ر 41 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره 22221/34 – 13/12/84 و 22223/34 14/12/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مورد تأیید سازمان […]

استعفای وکیل

نحوه فسخ/فك/استعفا/عزل اسناد رسمي

Posted on

١- سند مربوط به دفترخانه خود باشد:خدمات ثبتي > گزينه فسخ/فك/عزل/استعفا *لازم به درج توضيحات دستي در دفتر الكترونيك نيست و به صورت سیستمی اضافه می شود. ٢- سند مربوط به دفتر ديگري باشد:اقرارفك/اقرار فسخ/اقراراستعفا/ اقرار عزل *ارسال اقرارنامه به دفترخانه صادر كننده سند برای درج در توضیحات دفترالکترونیک. ٣- وقتي دفتر ديگر سند شما […]

انتقال اجرایی

آیا فک رهن قبل از انتقال اجرایی (اجرای ثبت یا اجرای احکام ) که سند به نام مرتهن انتقال می یابد لازم است یاخیر؟

Posted on

جمع بندی موضوع در اسناد انتقال اجرائی اجرای ثبت طبق بند “ج” ماده ۱۵۵آئینامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي ختم عمليات اجرائي حسب مورد عبارت است از: تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي و بنا به مراتب پیش گفته با توجه […]

حق الثبت

حق الثبت سایر خدمات ثبتی ( اقاله ، فسخ ، فک رهن و … )

Posted on

با توجه یه مطالب ذیل الذکر ، سایر خدمات ثبتی ( اجرائیه ، اخطاریه ، فک رهن و …. ) که در ستون ملاحظات دفتر ثبت می شود حق الثبت تعلق نمی گیرد مگر فسخ سند و اقاله چه بعنوان سند تنظیم شود و چه در ستون ملاحظات دفتر درج گردد.

فسخ سند

فسخ و فک رهن ( امضای نماینده بانک )

Posted on

کد ۷۳۴ – ( الف ) : به کلیه واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می گردد ضمن رعایت دقیق قسمت (الف) ماده (۲۳) آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ از فسخ سند و بدون حضور نماینده بانک ( بدون حضور صاحب حق) خود داری نمایند . (بخشنامه شماره ۱/۳/۳۴/۱۵۳۱۸ مورخ ۸۴/۶/۲۱ […]