دفتریار

ماخذ و منبع ۱۵ درصد سهم دفتریار

Posted on

ردیف ۱۶-در خصوص سوال دفترخانه ۶ سقز تحت شماره ۱۰۲۰/۳۷ج مورخ ۷/۲/۷۹ مبني بر (۱۵% حق التحرير كه به دفتريار تعلق خواهد گرفت آيا پس از كسر ۱۵% كاركنان و ۱۰% كانون و پرداخت بيمه اجتماعي و هزينه هاي دفترخانه محاسبه خواهد شد يا از كل حق التحرير؟) بحث و بررسي بعمل آمد و بشرح […]

دفتریار

شرحی بر وظایف دفتریار

Posted on

در مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتر و دفتریار موظفند نسبت به تنظیم . ثبت اسناد مراجعین مطابق قانون اقدام نمایند که این موضوع دلالت بر معاونت دفتریار دارد . بر خلاف ماده قانون ۱۳۱۶ که علاوه بر وظیفه نگهداری دفاتر وی موظف بود ,