حق الثبت

حق الثبت مبالغ قرض الحسنه مندرج در اسناد بانكي

Posted on

ردیف ۳-در خصوص اين سوال كه (آيا در اسناد تسهيلات اعتباري و مشاركت مدني توليدي بانكها ، مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال قرض الحسنه نيز بايد توليدي محاسبه گردد يا اينكه نسبت به كل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهيلات اعطائي بايد به صورت متفاوت حق الثبت تعيين گردد.) به شرح زير اعلام […]

اجاره اموال غیر منقول

وحدت رویه ( استعلام اسنادی که عین منتقل نمیشود + اسناد تقسیم نامه و وقف استعلامات لازم است؟ + استعلام اراضی خازج از محدوده + استعلام از مدیر ساختمان در آپارتمان ها + فسخ تعهد دانشجویی )

Posted on

و ر 43 در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره ۱۱۱۶۹/۳۴ – ۲۱/۶/۸۵ و ۱۲۶۱۹/۳۴ – ۱/۷/۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم […]

اجاره اموال غیر منقول

وحدت رویه ( اجاره نسبت به قسمتی از ششدانگ که شامل تجاری باشد + مستاجر بیش از یک نفر باشد + تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی + تکلیف به اخذ کپی مدارک هویتی )

Posted on

و ر 44 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره 9265/34 – 8/7/85 و 12961/34 – 8/7/85 اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم […]

رهنی غیر بانکی ملکی

وحدت رویه ( وکالت فروش نسبت به اموال و املاک که در رهن هستند. )

Posted on

بخشنامه شماره 63 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 94446/89-6/6/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت […]

اجاره اموال غیر منقول

معافیت ارائه مفاصاحساب مالیاتی اسنادی که موجب تعییر مالکیت عین نمی شود

Posted on

(مولفین : مثل اسناد اجاره و رهن) کد ۹۴۷ – چون با ابطال ماده ۹ اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوعیت خود را از دست داده ، لذا دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی شود باید طبق ماده ۹ آیین نامه اجرائی […]

رهنی مسکن

تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی سند قطعی

Posted on

ردیف ۶۵- تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی سند قطعی (الف): تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م جهت سند قطعی كه در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره ای نشده باشد، صحیح نیست. بند (۱) بخشنامه شماره ۷۴۰۰/۱۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱ كانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت […]

رهنی مسکن

بلامانع بودن تنظیم سند رهنی با وجود صدور قبض تخلیه ملك خریدار مورد رهن

Posted on

ردیف ۶۱- بلامانع بودن تنظیم سند رهنی با وجود صدور قبض تخلیه ملك خریدار مورد رهن صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی كه مورد معامله آن در تصرف فروشنده باشد و پیرو آن تنظیم سند رهنی (با توجه بمادتین ۳۶۷ و ۷۷۲ قانون مدنی) بلامانع است. بند (یك) بخشنامه شماره ۳۰۸۲۰/۱۷ مورخ ۷/۹/۸۰ […]

رهنی مسکن

حق الثبت اسناد رهنی خرید مسكن با بانكها

Posted on

حق الثبت اسناد رهنی خرید مسكن با بانكها (الف) در صورت اعلام بانك مبنی بر اینكه تسهیلات اعطائی به منظور خرید مسكن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسكن نمی باشد. ب) سند تسهیلات خرید مسكن مذكور طبق اعلام بانك مشمول ماده واحده قانون الحاق یك تبصره به بند (الف) و اصلاح […]

حق الثبت

حق الثبت قرض الحسنه اضافی در اسناد رهنی و تسهیلات بانكها

Posted on

حق الثبت قرض الحسنه اضافی در اسناد رهنی و تسهیلات بانكها مبلغ 100000 ریال قرض الحسنه در اسناد بانكی جزء تسهیلات اعطائی بانك است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندریج در سند به هر عنوان كه باشد. حق الثبت به یك ماخذ محاسبه می گردد. بند (3) بشخنامه شماره 37120-23/12/78 كانون سردفتران وسریاران تهران ( […]