اقرار غیر مالی

عدم لزوم قيد مذهب در اقرا نامه هاي زوجيت

Posted on

ردیف ۲۵- در خصوص نامه دفترخانه ۴۰ كرمان بدين شرح (تنظيم اقرارنامه زوجيت بين اقليت هاي غيررسمي بلامانع است يا خير؟) بشرح آتي اظهار نظر گرديد : قيد مذهب در اقرارنامه زوجيت براي اشخاصي كه مذهب خود را غير از مذاهب رسمي شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مينمايند ممنوع است وبخشنامه […]

اقرارنامه اصلاحی

بلامانع بودن تنظيم اقرارنامه اصلاحي جهت رفع اشكال در اشتباهات وجابجايي قطعات تفكيكي

Posted on

ردیف ۲۰-در خصوص سوال دفترخانه ۱۹۹ تهران بدين شرح (در مواردي كه بعضي از قطعات تفكيكي در تصرف اشخاص مي باشد ولي به هنگام تنظيم سند جابجا انتقال پيدا كرده است؟) بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: اصلاح سند با رعايت جميع مقررات و اخذ مدارك لازم با تنظيم اقرار نامه اصلاحي بين متعاملين نسبت به […]

اقرار غیر مالی

ثبت مفاد اقرار نامه زوحیت تنظيم شده در دفاتر ازدواج و نكاحيه

Posted on

ردیف ۱۹-در خصوص نامه شماره ۳۶۵/۳۱ مورخ ۴/۲/۷۹ دادستان محترم دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران مبني بر اينكه (با توجه به بند ۱۷۰ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا مهر ۶۵، آيا اقرار نامه هاي زوجيت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و يا اينكه دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره […]

انتقال اجرایی

وحدت رویه (دانشجویان غیر بورسیه جهت تکمیل تحصیلات عالیه خارج از کشور معاف از حق الثبت + الزام به تنظیم توسط دادگاه و تکلیف دفترخانه)

Posted on

و ر 42 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه شماره 22221/34 – 13/12/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و […]