اقرارنامه اصلاحی

بلامانع بودن تنظيم اقرارنامه اصلاحي جهت رفع اشكال در اشتباهات وجابجايي قطعات تفكيكي

Posted on

ردیف ۲۰-در خصوص سوال دفترخانه ۱۹۹ تهران بدين شرح (در مواردي كه بعضي از قطعات تفكيكي در تصرف اشخاص مي باشد ولي به هنگام تنظيم سند جابجا انتقال پيدا كرده است؟) بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: اصلاح سند با رعايت جميع مقررات و اخذ مدارك لازم با تنظيم اقرار نامه اصلاحي بين متعاملين نسبت به […]

اقرارنامه اصلاحی

اصلاح سند با تنظیم اقرارنامه اصلاحی

Posted on

اصلاح سند با تنظیم اقرارنامه اصلاحی اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارك لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال بلااشكال است. بند (یك) بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك […]