صداق

رای دادگاه تجدید نظر در مورد رجوع از هبه مهریه

Posted on

آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۱۱۷ مورخ ۱۲/۲/۹۱ صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی ۸۳۵ مورخ ۲۵/۲/۸۹ صادره از دفترخانه اسناد رسمی […]

صداق

آیا زوجه میتواند به پدر خود برای بخشش مهر، وتنظیم اقرارنامه وصول مهر، وکالت دهد؟

Posted on

نظر مشورتی: سوال: آیا زوجه میتواند به پدر خود برای بخشش مهر، وتنظیم اقرارنامه وصول مهر، وکالت دهد؟ پاسخ سر دفتران عضو گروه” مباحث تخصصی دفاتر اسناد”: در خصوص بذل مهر،با توجه به اینکه بذل مهر از اعمال حقوقی ای نیست که مباشرت خود شخص در آن شرط،باشد لذا با عنایت به ماده 662 ق.م […]

صداق

صلح مهریه

Posted on

سوال:آیا زن میتواند مهریه خود را به شخص ثالث صلح نماید؟ جواب:بله؛از موارد انتقال طلب بوده وموضوع صلح مهریه به ثالث موافقت مدیون یعنی زوج شرط نیست و صرفا با توافق زوجه وثالث مقصود حاصل است با تشکر از: منبـــــــع : وبلاگ Jdar  

صداق

حق ورثه زوجه نسبت به مهریه بعد از فوت

Posted on

سوال: اگر زوجه فوت کند ورثه وی می توانند مهریه وی را مطالبه کنند؛ آیا شوهر زوجه نیز جز وراث قرار می گیرد ؟   جواب: بله شوهر با وجود اولاد متوفی1/4مهزیه را سهم دارد که چون ذمه اش بابت مهریه نسبت به زوجه مشغول بود قهرا مالک 1/4مهریه میشود(مالکیت ما فی الذمه) و بدینوسیله […]

صداق

بذل‌ صداق‌ غيرمنقول‌

Posted on

بند ۱۶۹ـ الف‌: در مورد بذل‌ صداق‌ غيرمنقول‌ بايد وضعيت‌ ملك‌ از ثبت‌ محل‌ استعلام‌ و پس‌ از رسيدن‌ پاسخ‌ و نبودن‌ اشكال‌ اقدام‌ به‌ ثبت‌ كنند. ب‌: در مورد بذل‌ صداق‌ غيرمنقول‌ سردفتر طلاق‌ بايد مواد ثبت‌ دفتر را به‌ دفتر اسناد رسمي‌ كه‌ قباله‌ ازدواج‌ را ثبت‌ كرده‌ بفرستد تا مراتب‌ را برابر […]

اقرار غیر مالی

اقرار به‌ رجوع‌ بمابذل‌

Posted on

بند ۱۶۰ـ در مورد رجوع‌ زوجه‌ به‌ آنچه‌ بذل‌ كرده‌ مي‌تواند مراتب‌ را به‌ موجب‌ سند رسمي‌ اعتراف‌ نمايد در اينصورت‌ سردفتر تنظيم‌ كننده‌ سند مكلف‌است‌ ظرف‌ مدت‌ ۲۴ ساعت‌ رونوشت‌ اداري‌ سند را به‌ دفتر طلاق‌ مربوطه‌ ارسال‌ دارد،همچنين‌ است‌ در مورد هر اعتراف‌ و يا توافق‌ رسمي‌ طرفين‌ نسبت‌به‌ واقعه‌ ازدواج‌ ثبت‌ شده‌ […]

صداق

ثبت‌ بذل‌ و رجوع مهریه

Posted on

بند ۱۵۹ـ در مورد بذل‌ و رجوع‌ بمابذل‌ بايد مراتب‌ در ستون‌ شرح‌ طلاق‌ ثبت‌ مربوطه‌ و طلاقنامه‌ قيد و جريان‌ امر را به‌ دفتر ازدواج‌ و دفتر رسمي‌مربوطه‌ و زوج‌ اعلام‌ نمايند. بند ۲۰۷ مجموعه‌ بخشنامه‌هاي‌ تا آخر سال‌ ۴۹

صداق

نحوه تنظیم سند صداق اموال غیر منقول

Posted on

تنظیم سند رسمی صداق اموال غیر منقول Download (PDF, 1.92MB) عدم احتیاج به امضای طرفین به نقل از کانال دایره المعارف دفاتر اسناد رسمی  – مهدی نیکزاد  , و سایت   به موجب ماده 1082 قانون مدنی با وقوع عقد ازدواج زوجه مالک مهر می شود ولیکن به موجب بند 4 مقررات متحد‌الشکل بودن ثبت […]