استعلامات ملک خارج از محدوده

وحدت رویه ( چه اسنادی لازم به استعلام از جهاد کشاورزی دارد؟ + تکلیف سردفتر به صدور گواهی عدم انجام معامله)

Posted on

و ر 45   در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره 15697/34- 28/9/85 و 15025/34- 14/8/85 اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تائید سازمان محترم ثبت […]

اخطاریه

وحدت رویه ( درخواست بانکها جهت صدور و ابلاغ اخطاریه به راهنین و بدهکاران سند رهنی جهت پرداخت اقساط معوقه)

Posted on

بخشنامه شماره 64 – و – ر – 5286 – 1389/06/23 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 94446/89-6/6/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید […]

اجرائیه

وحدت رویه ( وصول حق التحریر برای نفرات اضافی فقط مختص اسناد مالی؟ + وصیت نامه زائد بر ثلث + ارسال پاسخ استعلامات توسط افراد غیرذینفع+حق التحریر برگه های صدور اجرائیه)

Posted on

بخشنامه شماره ۵۴ – و – ر   در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹-۲۲/۲/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور […]

اجرائیه

صدور اجرائیه برای حق الوكاله مورد تقاضای بانكها

Posted on

صدور اجرائیه برای حق الوكاله مورد تقاضای بانكها چنانچه در متن قرارداد شرط شده باش كه اعلان میزان بدهی با نظر بانك باشد تا توجه به ماده 72 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی ، صدر اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانك بلامانع است بند (3) بخشنامه شماره 14460/20 مورخ 12/4/81 كانون سردفتران و دفتر […]