استعلامات ملک خارج از محدوده

وحدت رویه ( چه اسنادی لازم به استعلام از جهاد کشاورزی دارد؟ + تکلیف سردفتر به صدور گواهی عدم انجام معامله)

Posted on

و ر 45   در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره 15697/34- 28/9/85 و 15025/34- 14/8/85 اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تائید سازمان محترم ثبت […]

گواهی عدم حضور متعاملین

شیوه صدور گواهی عدم حضور یكی از متعاملین

Posted on

شیوه صدور گواهی عدم حضور یكی از متعاملین بند 89 مجموعه بشخنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است. بند 5 بخشنامه شماره 37120-مورخ 23/12/78 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید شماره های 64332/1و 64334/1 مورخ 7/12/78 سازمان ثبت اسنادو املاك كشور.

گواهی عدم حضور متعاملین

گواهی سردفتران در قبال قولنامه های عادی

Posted on

گواهی سردفتران در قبال قولنامه های عادی بند89- الف: مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی خلاف شئون سردفتری و ممنوع است. ب: در مواردیكه طرفین قولنامه عادی یا مدارك دیگری میان خود شرط كرده باشند كه در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند […]