احراز هویت شخص حقیقی

ازدواج ، طلاق و ثبت اسناد معاملات زندانیان

Posted on

آیین نامه اجرایی سازمان زندانها ماده ۱۶۰ ـ انجام عقد نکاح و طلاق و تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن زندانی باشد بایستی با اجازه مقام قضائی مربوطه یا قاضی ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی با شرائط عادلانه از […]

احراز هویت شخص حقیقی

هم عرض بودن ولايت پدر و جد پدري

Posted on

ردیف ۲۴ -در مورد سوال دفترخانه ۵۷ تهران بدين شرح(آيا در زمان حيات پدر، جد پدري مي تواند براي نوه خود معامله انجام دهد يا خير؟) بشرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: ولايت پدر و جد پدري در عرض هم مي باشد لذا هر يك از آنها مي توانند از طرف مولي عليه خود نسبت به […]

احراز هویت شخص حقیقی

آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی

Posted on

وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتهیئت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/74180 مورخ 11/6/1386 وزارت کشور و به استناد مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب1376ـ آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه […]

احراز هویت شخص حقیقی

كارت یا حكم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره كافی برای تنظیم اسناد

Posted on

كارت یا حكم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره كافی برای تنظیم اسناد ارائه كارت یا حكم بازنشستگب پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره با احراز آن توسط سردفتر رای ثبت معاملات آنها كافی است. بند (2) بخشنامه شماره 370099/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد […]