احراز هویت شخص حقیقی

ازدواج ، طلاق و ثبت اسناد معاملات زندانیان

Posted on

آیین نامه اجرایی سازمان زندانها ماده ۱۶۰ ـ انجام عقد نکاح و طلاق و تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن زندانی باشد بایستی با اجازه مقام قضائی مربوطه یا قاضی ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی با شرائط عادلانه از […]

گرفتن معتمد و معرف و ...

وحدت رویه ( اخذ اثر انگشت از شخص باسوادی که به هر علت قادر به نوشتن نیست)

Posted on

بخشنامه شماره 65 – و – ر در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۱۵۷۱۳۶/۸۹ – ۷/۹/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم […]

گرفتن معتمد و معرف و ...

نکاتی که برای معرف و معتمد باید رعایت شود !

Posted on

معرف: ماده 50 قاون ثبت اسناد و املاک هر‌گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود […]

گرفتن معتمد و معرف و ...

نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بیسواد

Posted on

نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بیسواد بند87 – اغلب مشاهده می شود موقعی كه ارباب رجوع دفاتر اسناد رسمی بیسواد هستند و برای تسجیل اوراق و دفاتر و سایر اسناد بجای امضاء ذیل آنها انگشت میزنند اكثر قریب به اتفاق اثرات انگشت مذكور كامل و واضح گرفته نمی شود و مواقعی كه ادعای انكار […]