احراز هویت شخص حقیقی

آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی

Posted on

وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتهیئت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/74180 مورخ 11/6/1386 وزارت کشور و به استناد مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب1376ـ آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه […]

احراز هویت ، اهلیت ، معرف و ...

احراز هویت – آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

Posted on

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/14 ماده ۳- تمامي اشخاص مشمول (*) مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي باشند: الف- شناسايي اوليه شخص حقيقي ۱- شناسايي اوليه شخص […]

احراز هویت شخص حقوقی

عدم نیاز استعلام از ثبت شركتها جهت تنظیم سند تعهد برای شركتها + احراز هویت

Posted on

عدم نیاز استعلام از ثبت شركتها جهت تنظیم سند تعهد برای شركتها در تنظیم سند تعهد برای شركتها، نیازی به استعلام از اداره ثبت شركتها، نمی باشد. احراز هویت دارنده حق امضاء در شركت باشخص سردفتر است. بند (2) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك […]

احراز هویت شخص حقیقی

كارت یا حكم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره كافی برای تنظیم اسناد

Posted on

كارت یا حكم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره كافی برای تنظیم اسناد ارائه كارت یا حكم بازنشستگب پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره با احراز آن توسط سردفتر رای ثبت معاملات آنها كافی است. بند (2) بخشنامه شماره 370099/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد […]

احراز هویت شخص حقوقی

حراز هویت فقط با شناسنامه نه با كارت شناسایی حتی در گواهی امضاء

Posted on

حراز هویت فقط با شناسنامه نه با كارت شناسایی حتی در گواهی امضاء با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاكاحراز هویت می باشد. بند (یك) بخشنامه شماره 2900-3/1/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید شماره های 229/34/3/1-20/1/79سازمان ثبت […]

احراز هویت ، اهلیت ، معرف و ...

اثبات رشد

Posted on

اثبات رشد وحدت رویه ردیف: 62/37 رأی شماره 30-3/10/1364 بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه 1361 كه علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانشته به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط […]

گرفتن معتمد و معرف و ...

نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بیسواد

Posted on

نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بیسواد بند87 – اغلب مشاهده می شود موقعی كه ارباب رجوع دفاتر اسناد رسمی بیسواد هستند و برای تسجیل اوراق و دفاتر و سایر اسناد بجای امضاء ذیل آنها انگشت میزنند اكثر قریب به اتفاق اثرات انگشت مذكور كامل و واضح گرفته نمی شود و مواقعی كه ادعای انكار […]