صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه

وحدت رویه ( صاحب حق سرقفلی بخواهد حق خود را بدون حضور مالک ملک به شهرداری یا نهاد دولتی صلح کند؟)

Posted on

بخشنامه شماره 57 – و – ر در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 46168/89-22/3/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت […]

صلح انواع مجوز ، فیش ، قبض و پروانه

انتقال پروانه بهربرداری تاکسی (آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری)

Posted on

آیین ‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع‌ به‌تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظرشهرداری‌تهران‌ – مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌

صلح انواع مجوز ، فیش ، قبض و پروانه

انتقال چاه و پروانه بهره برداری

Posted on

سوال: رای بر انتقال اجرایی “یک حلقه چاه در پلاک ثبتی فلان و پروانه بهره برداری آن به شماره فلان” صادر و نامه به دفترخانه داده شده است: استعلام از ثبت نیاز است یا خیر؟ سایر استعلامات چطور؟ نکات دیگر؟ توضیحا زمینی که چاه در آن واقع است قبلا به محکوم له متقل شده است. […]