آیین نامه های دفاتر

استملاک اتباع بیگانه

Posted on

‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران ‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران 1374.09.19 – .13235ت13996ه – 1374.11.03 – 206 &‌اتباع خارجه – بانکی و پولی – ثبت اسناد و املاک – دفاتر اسناد رسمی – دفاع ملی […]

سایر قوانین مرتبط

آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها

Posted on

آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها (بخشنامه رییس قوه قضاییه) در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است. ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار می‌رود: مرکز: مرکز آمار […]

سایر قوانین مرتبط

دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده»

Posted on

دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» (بخشنامه رییس قوه قضاییه) در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، “دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده” به شرح مواد آتی است: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده فصل اول: کلیات […]

آیین نامه های دفاتر

آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتر یاران

Posted on

فصل اول – تعاریف ماده ۱ – اصلاحات بکار فته در این آئین نامه بشرح زیر است : الف : حساب بیمه برای انجام امور زیر: ۱ – بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی ، بیمه عمر و حوادث ، سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مستمری ، مستمری بگیران . ۲ – امور رفاهی […]

آیین نامه های دفاتر

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

Posted on

مستند آیین نامه متن / قانون مالیاتهای مستقیم 📖 ماده ۲۰۰ : در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد […]