تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی

قانون تسهیل تنظیم اسنـاد در دفا‌تر اسنـاد رسمی

Posted on

لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره ۴۷۶/۲۷۲۹۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجـرای […]