آیین نامه های دفاتر

استملاک اتباع بیگانه

Posted on

‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران ‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران 1374.09.19 – .13235ت13996ه – 1374.11.03 – 206 &‌اتباع خارجه – بانکی و پولی – ثبت اسناد و املاک – دفاتر اسناد رسمی – دفاع ملی […]

آیین نامه های دفاتر

آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتر یاران

Posted on

فصل اول – تعاریف ماده ۱ – اصلاحات بکار فته در این آئین نامه بشرح زیر است : الف : حساب بیمه برای انجام امور زیر: ۱ – بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی ، بیمه عمر و حوادث ، سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مستمری ، مستمری بگیران . ۲ – امور رفاهی […]

آیین نامه های دفاتر

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

Posted on

مستند آیین نامه متن / قانون مالیاتهای مستقیم 📖 ماده ۲۰۰ : در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد […]

آیین نامه های دفاتر

قانون مبارزه با پولشویی + آیین نامه آن

Posted on

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالكیت شود، دال بر ملكیت است. ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف […]

آیین نامه های دفاتر

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران

Posted on

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 1358 ماده  1- براي تصفيه سردفتران و دفترياران كشور هيأتي مركب از سه سردفتر و دو دفتريار اول به عنوان اعضاء اصلي و يك سردفتر و يك دفتريار‌اول به عنوان علي‌البدل به انتخاب وزير دادگستري تشكيل خواهد شد.‌اعضاء منتخب حق امتناع از قبول عضويت يا انجام وظايف محوله […]

آیین نامه های دفاتر

شيوه نامه بهره برداري از دفتر الکترونيک سردفتر

Posted on

شیوه نامه ماده ۱) از تاريخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ دفتر الکترونيک سردفتر در تمامي دفاتر اسناد رسمي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. از اين تاريخ، ثبت تمامي اسناد رسمي و اقدامات تبعي مربوط به اين اسناد، مطابق ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران، صرفاً در دفتر الکترونيک خواهد بود و ثبت سند جديد […]

آیین نامه های دفاتر

ابلاغ دستورالعمل اجرای ثبت آنی معاملات

Posted on

مطالب مرتبط :            شیوه نامه تنظیم اسناد با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) در اجراي بند « و» ماده 46، بند «ب» ماده 48 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده […]