سایر قوانین مرتبط

آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها

Posted on

آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها (بخشنامه رییس قوه قضاییه) در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است. ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار می‌رود: مرکز: مرکز آمار […]

سایر قوانین مرتبط

دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده»

Posted on

دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» (بخشنامه رییس قوه قضاییه) در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، “دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده” به شرح مواد آتی است: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده فصل اول: کلیات […]

آیین نامه های دفاتر

قانون مبارزه با پولشویی + آیین نامه آن

Posted on

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالكیت شود، دال بر ملكیت است. ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف […]

سایر قوانین مرتبط

ماده ۱۸ قانون گذرنامه

Posted on

قانون گذرنامه – مصوب 1351.12.10 ‌ماده 18 – برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:1 – اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.2 – مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه […]

سایر قوانین مرتبط

تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری

Posted on

تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری تبصره 8ـ (اصلاحی 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که […]

سایر قوانین مرتبط

ماده واحده بودجه سال ۹۴ کشور

Posted on

تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه کل کشور 1394 تبصره 21- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (300.000)ریال و در مناطق غیرشهری […]

تعویض سند مالکیت

دستور العمل صدور سند مالکیت جدید + دفتر املاک الکترونیک

Posted on

دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید مقدمه : در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و در راستای ارتقاء ضریب امنیت وتکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، پیشگیری از جعل و […]

پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش آپارتمان ها + آئین نامه مربوط

Posted on

مطالب مرتبط : نمونه قرار داد پیش فروش ساختمان ها             در این صفحه می خوانید : قانون پیش فروش ساختمان ها مصوب 1389 آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان ها  مصوب 1393 هیات وزیران دستور العمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان ها فرم درخواست مجوز انتشار آگهی قانون پیش فروش ساختمان ها مصوب […]

سایر قوانین مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب ۱۳۹۳ + آئین نامه مرتبط

Posted on

قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور فصل اول – تعاریف ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: ۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده […]

سایر قوانین مرتبط

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی (مصوب ۲۹/۱/۱۳۹۱)

Posted on

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱میلادی (برابر با ۱۳/۷/۱۳۴۰هجری شمسی) مشتمل بر پانزده ماده و یک پیوست (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. تبصره۱ـ اسناد دولتی تصدیق شده […]