قوانین دفاتر

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ + مصوب ۱۳۱۶+ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۰۷

Posted on

مطالب مرتبط آیین نامه قانون دفاتر مصوب 1354 آیین نامه قانون دفاتر مصوب 1317 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/25/04 فصل اول تشکیلات دفتر خانه ماده ۱- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین […]

آیین نامه های دفاتر

قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران + آئین نامه مربوط

Posted on

قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354.4.25 ماده واحده  – از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب1354.4.25 به شرح زیر پرداخت خواهدشد:1- […]

آیین نامه های دفاتر

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۱۳۷۱ + آئین نامه مربوط

Posted on

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ ماده ۱ – بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ حذف و كليه كاركنان دفاتر اسناد رسمي‌مشمول قانون كار مي‌گردند. ماده ۲ – لايحه قانوني راجع به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي […]

تنظیم اسناد محجور (صغیر و ..)

قانون راجع به رشد متعاملین

Posted on

‌مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی ‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر […]