آیین نامه های دفاتر

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

Posted on

مستند آیین نامه متن / قانون مالیاتهای مستقیم 📖 ماده ۲۰۰ : در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد […]

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

Posted on

قانون مالیات بر ارزش افزوده نقل از شماره ۱۸۴۴۱- ۰۳/۰۴/۱۳۸۷ روزنامه رسمی شماره ۱۶۲۷۳/۹۵ ۱۹/۰۳/۱۳۸۷ جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۳۶۳۰۰/۲۳۷۸۳ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ […]