وکالت نامه

عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وكالت نامه های تنظیمی وكلای دادگستری +( افسر نگهبان )

Posted on

عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وكالت نامه های تنظیمی وكلای دادگستری با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وكالتنامه هائی كه توسط وكلای دادگستری تنظیم می شود، بنظر نمی رسد. قسمت اول بند (۴) بخشنامه شماره ۳۳۷۰۰/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۷۹ كانون سردفتران و دفتریاران تهران […]

وکالت نامه

واژه های خاص در وكالتنامه های نگهداری كودكان صغیر در خارج از كشور

Posted on

واژه های خاص در وكالتنامه های نگهداری كودكان صغیر در خارج از كشور در تنظیم وكالتنامه های مربوط به نگهداری كودكان صغیر توسط شخص ثالث، در خارج از كشور،من بعد به جای استفاده از واژه های: «حضانت، سرپرستی و قیمومیت» از واژه های: ‌«مراقبت، نگهداری، اداره امور و مواظبت» استفاده نمایند. (خواسته شماره 71-550/722 مورخ […]