استعفای وکیل

نحوه فسخ/فك/استعفا/عزل اسناد رسمي

Posted on

١- سند مربوط به دفترخانه خود باشد:خدمات ثبتي > گزينه فسخ/فك/عزل/استعفا *لازم به درج توضيحات دستي در دفتر الكترونيك نيست و به صورت سیستمی اضافه می شود. ٢- سند مربوط به دفتر ديگري باشد:اقرارفك/اقرار فسخ/اقراراستعفا/ اقرار عزل *ارسال اقرارنامه به دفترخانه صادر كننده سند برای درج در توضیحات دفترالکترونیک. ٣- وقتي دفتر ديگر سند شما […]

عزل وکیل

باید ها و نباید های وکالت بلاعزل

Posted on

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد […]

عزل وکیل

عدم نیاز امضاء دفتریار در موارد عزل یا فك در ملاحظات ثبت دفتر

Posted on

در مواردی كه مراتب عزل وكیل و فك رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوط قید می گردد با توجه بماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بند (الف) ماده ۲۳ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ نیاز به امضاء دفتریار ندارد. بند (۳) بخشنامه شماره ۳۳۷۰۰/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۷۹ كانون سردفتران و […]

عزل وکیل

ضم امین در وكالت و نحوه عزل وكیل

Posted on

ضم امین در وكالت و نحوه عزل وكیل هنگام عزل وكیل مربوط به وكالتنامه های قابل عزل، حضور موكل در دفترخانه ضروری است، بنابراین عزل وكیل با تلگرام و نظایر آن بی مورد است. در صورتی كه عزل وكیل ضمن عقد لازم از موكل سلب شده است با تلگرام نمی توان تغییری در سند وكالت […]