استعلامات و مفاصا دارایی

تصویب نامه درخصوص نحوه محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

Posted on

سال 96 – مقرره مقرره 115823 تصويب نامه در خصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در سال ۱۳۹۶ هيئت وزيران در جلسه ۲۳ /۱ /۱۳۹۶ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان ثبت […]

استعلامات و مفاصا دارایی

ملاک ماخذ حق الثبت و سایر وجوه مربوط به معاملات املاک – موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون م م مصوب ۱۳۹۵

Posted on

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 ماده۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد(۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دوواحددرصد افزایش می یابد […]

حق الثبت

تخفیف ایثارگران در پرداخت حق الثبت – بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

Posted on

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١۴/١٢/١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی) ماده 89 : ب- تبصره ذیل به ماده (٣ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد: تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد […]

حق الثبت

حق الثبت مبالغ قرض الحسنه مندرج در اسناد بانكي

Posted on

ردیف ۳-در خصوص اين سوال كه (آيا در اسناد تسهيلات اعتباري و مشاركت مدني توليدي بانكها ، مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال قرض الحسنه نيز بايد توليدي محاسبه گردد يا اينكه نسبت به كل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهيلات اعطائي بايد به صورت متفاوت حق الثبت تعيين گردد.) به شرح زير اعلام […]

اقاله اموال غیرمنقول

حق الثبت اقاله به ارزش منطقه بندي ارتباطي ندارد

Posted on

ردیف ۲-در خصوص اين سؤال كه ((اگر سندي قطعي تنظيم شد و متعاملين قصد اقالة آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقالة آن ارزش منطقه اي مورد معامله تغيير نمود، آيا به مابه التفاوت ارزش منطقه اي، حق الثبت تعلق مي گيرد؟ به شرح زير اعلام نظر شد: (چون اقاله بر هم […]