فهرست بستن

وصول مفاصا حساب عوارض نوسازی ساختمانهای موجود بین دو محدوده

وصول مفاصا حساب عوارض نوسازی ساختمانهای موجود بین دو محدوده

بند 43- طبق تبصره یك ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب دیماه 1347 مادام كه نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است اراضی بایر و مزروعی و باغهای واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر از پرداخت عوارض نوسازی معاف است این معافیت شامل ساختمانهایموجود بین دو محدوده مزبور نمی شود بنابراین مالك باید به شهرداری مراجعه و در صورتیكه ملك او دارای ساختمان باشد با پرداخت عوارض مفاصا حساب اخذ و برای انجام معامله به دفتر اسناد رسمی تسلیم نمایند.

بخشنامه های شماره 12125/2-1/10/54 و 2189/2-8/3/55

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *