فهرست بستن

مالیات مشاغل صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق

مالیات مشاغل صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق

رأی شماره 6/72/169 مورخ 29/2/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق بند 17 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه هزار وسیصد وشصت وشش صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق مكلف به نگاهداری دفاتر قانونی می باشند ودر صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذكور در ماده 97 ان قانون مشتمل بر عدم تسلیم درآمد وهزینه دفترخانه در موعد مقرر ویا عدم ارائه دفاتر ومدارك مربوط ویا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر ومدارك به نظر ممیز وتأیید سر ممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الرأس تشخیص داده خواهد شد . بنابراین دادنامه شماره 619 مورخ 10/7/72 شعبه ششم دیوان مبنی بر تأیید رأی كمیسیون مالیاتی كه به اتكاء اعتبار تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات درقضیه مطروحه صادر شده است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!