کفالت / مرخصی و بازنشستگی سردفتر و دفتریار

نقل وانتقال سردفتران اسناد رسمی

نقل وانتقال سردفتران اسناد رسمی

دستورالعمل نقل وانتقال سر دفتران رسمی ( مصوب معاون رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت ) :

الف : سردفتران اسناد رسمی كه حداقل 5 سال به شغل سردفتری اشتغال داشته باشند ، می توانند در خواست انتقال به محل دیگری را بنمایند .

این مدت برای درخواست انتقال به تهران 10 سال واز شهرستانهای حومه تهران به شهر تهران 5 سال خواهد بود .

نقل وانتقال سردفتران با توجه به نیازهای هر استان وموافقت مدیر كل استان مربوطه فقط برای یك بار صورت می گیرد :

1- انتقال سردفتران اسناد رسمی از استانی به استان دیگر ونیز از محلی به محل دیگر ، هم تراز یا پایین تر ، بدون رعایت مدت مقرر در بند ( الف ) خواهد بود ، این حكم در مورد انتقال سردفتر به نقاط محروم وبد آب وهوا نیز جاری است ، همچنین جابجایی دو سر دفتر در صورت موافقت ادارات كل مربوطه .

2- هر سال خدمت در نقاط محروم وبد آب وهوا دو برابر محاسبه خواهد شد .

3- مدت اشتغال لازم برای اقربای درجه یك خانواده شهداء وكسانی كه بنا به گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، سرپرستی خانواده شهدا را به عهده دارند ( به منظور تبعیت از محل سكونت خانواده شهید ) آزادگان وایثارگان دوبرابر محاسبه خواهد شد .

برای جانبازان هر 25% جانبازی یك سال محاسبه می شود .

4- سردفترانی كه محكومیت درجه 3 به بالا دارند برای هر سال محكومیت 2 سال به مدت های مقرر در بند ( الف ) اضافه خواهد شد .

ب : محلی كه استعداد پذیرش یك دفترخانه به طور دائم را نداشته باشد وامر معاش سردفتر به لحاظ كمبود مراجعین ممكن نباشد با پیشنهاد اداره ثبت محل وموافقت اداره كل ثبت استان ابلاغ سردفتری سیار برای نزدیكترین سردفتر به محل مورد نیاز صادر خواهد شد .

ج : محلی كه قبلاً ظرفیت چند دفترخانه را داشته و بعداً نیاز محل تقلیل یافته بنا به درخواست سردفتر وپیشنهاد ثبت محل وموافقت اداره كل ثبت استان ، سردفتر مزبور به محل دیگری كه نیاز مبرم بع تأسیس دفترخانه داشته باشد ، منتقل خواهد شد .

د : در مواردیكه حسب گواهی هیأت مقرر در ماده 5 آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373 اقامت سردفتر ویا افراد تحت تكلف او در محل ممكن نباشد ، به پیشنهاد اداره كل ثبت استان وموافقت رئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به محل مناسبی كه توصیه شده ، منتقل خواهد شد .

ه : سردفتران ودفتریارانی كه در مقطع كارشناسی ارشد یا بالاتر پذیرفته شده اند و برای ادامه تحصیل لازم باشد در محل دیگری غیر از محل اشتغال ادامه تحصیل دهند ، می توانند برای ادامه تحصیل در محل جدید درخواست انتقال نمایند .

و : درخواستهای انتقال سردفترانی كه از طریق اداره كل ثبت استان ها ارسال می شود به وسیله هیأت مسئول نقل وانتقال مورد رسیدگی قرار می گیرد . هیأت مزبور مركب است از :

– معاون سازمان ثبت اسناد واملاك ( قسمت امور اسناد )

– مدیر كل امور اسناد وسردفتران .

– یك سردفتر به پیشنهاد كانون سردفتران ودفتریاران وتأیید رئیس سازمان .

ز : هیأت سالی دو بار در اردیبهشت ماه وآبان ماه تشكیل می شود وبا رعایت مقررات این دستورالعمل وبا توجه به اولویت ها نیازهای هر محل به درخواست ها رسیدگی و اعلام نظر می كند واتخاذ تصمیم نهائی با توجه به نظریه هیأت با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است .

توضیح تدوین كنندگان : دستورالعمل فوق طی شماره 39302/34 -17/8/78 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بخشنامه شده است .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن