فهرست بستن

انباری و پارگینگ در تقسیم نامه یک واحد محسوب می شود.

پارکینگ و انباری در تقسیم نامه یک واحد محسوب می شود
پارکینگ و انباری در تقسیم نامه یک واحد محسوب می شود

✅ (رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان)

بخشنامه وحدت رویه تنظیم تقسیم نامه و محاسبه حق التحریر هریک از انباری و پارکینگ‌ها یک قطعه تفکیکی محسوب میگردد ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد.

✅ (رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/678

موضوع: ابطال بخشنامه 2247/9420 -22/2/94
مهلت اعتراض: از 26 تیر 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 27 تیر 1395
دادنامه : 68 تاریخ صدور: 26/4/95
مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : عبداله شهبازی
طرف شکایت : کانون سردفتران و دفتر یاران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردشکار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته در حالی که مطابق قسمت اول ماده2 قانون تملک آپارتمانها و صراحت ماده یک آیین نامه اجرائی قانون مذکور ، انباری و پارکینگ از قسمتهای اختصاصی محسوب می شوند و باتوجه به صدر ماده 10 قانون مذکور ، پارکینگ و انباری به عنوان جزئی از آپارتمان از قسمت های اختصاصی ساختمان است و در واقع تعلقات اختصاصی آپارتمان است و طبق بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها انباری و پارکینگ بایستی توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و چون جزء لاینفک واحد آپارتمانی است و ذکر آن در صورتجلسه تفکیکی با قید حدود و مشخصات حسب رعایت بند 4 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها می باشد و با عنایت به اینکه پارکینگ و انباری به تنهایی قابل انتقال نمی باشد مطالبه حق التحریر مجزا برای پارکینگ و انباری در موقع انتقال آپارتمان مغایر قوانین و مقررات فوق الذکر است .

💠خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
نماینده کانون سردفتران : بخشنامه مذکور در اجرای ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی پس از ابراز نظریه وحدت رویه در کانون با تأیید سازمان ثبت اسناد رسمی ابلاغ شده و در واقع بخشنامه ابلاغ نظریه سازمان ثبت اسناد است ضمن اینکه باتوجه به مواد 50 و 54 قانون سردفتران تعیین تعرفه خدمات در دفاتر اسناد رسمی با ریاست محترم قوه قضائیه است بعلاوه مطابق بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها مصوب سال 1382 ریاست محترم قوه قضائیه امکان نقل و انتقال پارکینگ و انباری به طور مستقل به مالکین واحدهای مختلف یک ساختمان امکان پذیر است . در نتیجه بخشنامه خلاف قانون نمی باشد . سازمان ثبت اسناد و املاک نیز دفاعیاتی با مفاد مشابه به صورت کتبی ارسال نموده است .

*نظریه تهیه کننده گزارش:
بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد زیرا در مواد 50 و 54 قانون سردفتران و دفتریاران در موارد اختلاف در استنباط اجازه اظهار نظر و ایجاد وحدت رویه توسط سازمان ثبت اسناد داده شده است و از طرفی طبق بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها مصوب سال 82 امکان نقل و انتقال پارکینگ و انباری به صورت مستقل در بین مالکین واحدهای یک ساختمان تجویزگردیده است.
تهیه کننده گزارش :
ذبیح اله واحدی

✳️✳️ رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان ؛

در خصوص شکایت آقای عبداله شهبازی فرزند حسن به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2247/9420 – 22/2/94 صادره از سازمان مذکور ، بر مبنای مواد 50 و 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 « میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری ( قوه قضائیه ) خواهد بود که باید هر 4 سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد .» و به موجب بند 4 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها ، قسمت های اختصاصی با ذکر تعداد آنها به ترتیب اول آپارتمان ها ، دوم انباری ها ، سوم پارکینگ ها با حدود و مشخصات و مساحت و حقوق ارتفاقی بایستی در صورتمجلس تفکیکی تعریف و قید گردد ، در نتیجه اطلاق عبارت قطعه تفکیکی به آنها به صورت مستقل و جداگانه بوده و مطابق بند 16 دستور العمل مذکور امکان نقل و انتقال پارکینگ و انباری به صورت مستقل در بین مالکین واحدهای یک ساختمان تجویز گردیده است نظر به این که بر اساس مواد یاد شده اختیار تعیین تعرفه های حق التحریر به موجب اختیارات تفویضی ریاست معظم قوه قضائیه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ز

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *