فهرست بستن

آیا تعهدنامه ها و اقرارنامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟

نظر مشورتي کانون سردفتران و دفتریاران

آیا تعهدنامه ها و اقرارنامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟

با عنايت به ماده 12 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران در تعريف نوشته مالي كه مطابق آن، نوشته هايي كه در آن بطور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاء كننده تعهد و يا ضمانت شده باشد، مالي تلقي مي گردد و با ملاك از بخشنامه شماره 44891/39 مورخ 23/8/84 كانون سردفتران و دفترياران مورد تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 7153/34 مورخ 9/8/84 مبني بر تعلق حق الثبت و حق التحرير به اسناد مربوط به اقرار به وصول وجه ، در صورتي كه تعهد پرداخت وجه نقدي از طرف متهد منجزاً شرط گرديده باشد، سند تنظيمي از لحاظ حق الثبت و حق التحرير مشمول مقررات اسناد مالي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *