فهرست بستن

ثبت مفاد اقرار نامه زوحیت تنظيم شده در دفاتر ازدواج و نكاحيه

ردیف ۱۹-در خصوص نامه شماره ۳۶۵/۳۱ مورخ ۴/۲/۷۹ دادستان محترم دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران مبني بر اينكه (با توجه به بند ۱۷۰ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا مهر ۶۵، آيا اقرار نامه هاي زوجيت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و يا اينكه دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره ۸۴-س/۲ مورخ ۲۵/۲/۶۷ اداره كل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرار نامه هاي زوجيت كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردد را در سند نكاحيه و دفتر ازدواج اخبار نمايند؟) بحث و بررسي لازم بعمل آمد و بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
چون سند اقرار نامه زوجيت كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميگردد خود به تنهائي سند رسمي مي باشد و با توجه به ماده ۲ قانون ازدواج و ماده ۲ نظامنامه قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مجوزي براي ثبت مفاد اقرار نامه تنظيم شده در دفاتر ازدواج و نكاحيه بنظر نمي رسد. ( ۲۰۰۲/ ۶ / و – ر مورخ ۰۵/ ۰۷/ ۱۳۷۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *