فهرست بستن

منظور از اسناد مالی جهت گواهی امضا

ردیف ۱۴ -در خصوص سوال دفترخانه ۲۹ كرمانشاه تحت شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳/۲/۷۹ بدين شرح كه (تعهدنامه هائي توسط ادارات و سازمانهاي مختلف براي انجام گواهي امضا در اختيار اشخاص قرار داده مي شود مبني براينكه چنانچه متعهد به برخي تعهدات عمل ننمايد مسئول جبران خسارت وارده مي باشد آيا چنين تعهدي قابل گواهي امضا است. بحث و تبادل نظر بعمل آمد و بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
با توجه به ماده ۱۲ آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ كه تصريح دارد به اينكه مقصود از نوشته هاي مالي نوشته هائي است كه در آن بطور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاء كننده ضمانت يا تعهد شده باشد، با قيد جملاتي از قبيل در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم كرد نوشته مالي محسوب نمي گردد و گواهي امضا اين قبيل تعهدنامه ها بلامانع بنظر مي رسد. ( ۱۵۰۰/ ۵ / و – ر مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۷۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *