قطعی منقول-وسایل نقلیه

بیمه خودرو و مسئولیت دفترخانه

Posted on

تکلیف دفتر خانه در مورد بیمه شخص ثالث در اسناد وسایل نقلیه : تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387: ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد […]

اقرار غیر مالی

شرایط تنظیم اقرارنامه زوجیت

Posted on

شرایط تنظیم اقرارنامه زوجیت بند ۱۷۱- با توجه به مقررات قانونی هرگاه شناسنامه زوج و مدارک تسلیمی دیگر دلالت کند که زوج همسر دیگری ندارد و این معنی مورد تایید زوجه هم قرار گیرد ثبت اقرارنامه رسمی طبق ماده ۶۸ اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۰/۱۲/۲۳ آیین نامه قانون ثبت احوال بلا اشکال است و باید در […]