فهرست بستن

دسته: فک رهن

وحدت رویه ( حق الثبت فروش اقساطی و نسبت به مشارکت + … + فک و فسخ مشمول حق الثبت ؟ + شرکتی که مدیران خارجی دارد حق تملک املاک را دارند یا نه؟)

و ر 40 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت…

وحدت رویه ( اقرار به فسخ جداگانه برای مشارکت در زمان فروش اقساطی + ارسال فک رهن با اعتبار سایر مفاد سند به اداره ثبت + استعلام ثبت برای هر پلاک)

و ر 41 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت…

آیا فک رهن قبل از انتقال اجرایی (اجرای ثبت یا اجرای احکام ) که سند به نام مرتهن انتقال می یابد لازم است یاخیر؟

جمع بندی موضوع در اسناد انتقال اجرائی اجرای ثبت طبق بند “ج” ماده ۱۵۵آئینامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از…

error: Content is protected !!