فهرست بستن

نحوه اخذ تضمین از سردفتران و دفتریاران

بند6- بمنظور رعایت ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 9 و 10 آئین نامه های همان قانون لازم است . سردفتران و دفتریاران وثیقه ملكی مفروز با وجه نقد و با ضمانت بالنكی به میزان مقرر در بند 2 ماده یك آئین نامه را معرفی نمایند . در صورت معرفی ضامن از طرف سر دفتران و دفتر یاران اعتبار ضامن ضمانی محرز خواهد شد كه مشارالیه نیزبه همان ترتیب وثیقه نقدی یا ملكی معرفی نماید . لزوماٌ متذكر می شود كه مفاد بند ماده 9 آئین نامه باید در سند تنظیمی تصریح گردد .

اصلاحی بخشنامه 7661/2 – 13/9/1356

اصلاحی بخشنامه شماره 14909/2-20/12/54

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!