فهرست بستن

اعتبار وکالتنامه های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد

اعتبار وكالتنامه های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد

بخشنامه کد    - اعتبار وكالتنامه های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد

استقرار ولایت برای پدر جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است كه مولی علیه كبیر و رشید نشده است، پس از رسیدن به سن رشد و تحقق كبارت، موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و كبیر می تواند رأساً در امور مداخله نماید. با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183 قانون مدنی صرفاً محدود به زمان ولایت و تا حد كبر و رشد می باشد و هر نوع وكالت نامه كه از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینكه واجد مدت بوده یا بلاعزل باشد.

(جوابیه شماره 71906 مورخ 18/6/75 اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلام شماره 2649-9/75 دادیار دادسرای انتظامی قضات)

جوابیه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *