فهرست بستن

تعیین تكلیف حساب آب و برق و تلفن هنگام انجام معامله

تعیین تكلیف حساب آب و برق و تلفن هنگام انجام معامله

بند 91- نظر به اینكه بعضی از فروشندگاناملاك حین انجام معامله به سازمانهای آب و برق و تلفن بابت حق الاشتراك و یا مصرفی آن بدهكارند و بعضی از خریداران غافل از این مورد مبادرت به انجام معامله می نمایندكه ممكن ات موجب قطع آب و برق ملك مورد خریداری آنها گردد لذا دفاتر اسناد رسمی موظفند از این به بعد هنگام تظیم سند برگ مفاصا حساب بدهیهای انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن را مطالبه نموده پس از دریافت آن مبادرت به تنظیم سند نمایند چنانچه انجام این امر میسر نبود قبلاً تكلیف این بدهیها د سند روشن و قید گردد كه خریدار مكلف بپرداخت آن بوده و از این جهت زیانی متوجه سازمان مربوطه نگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!