فهرست بستن

تنظیم سند انتقال سهم الشركه در دفاتر اسناد رسمی

تنظیم سند انتقال سهم الشركه در دفاتر اسناد رسمی

كمیسیون مشورتی مدیران كل سازمان ثبت اسناد واملاك در اجرای امریه مقام معظم معاونت رئیس قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، درجلسه مورخ 18/4/1376 در مورد نامه شماره 1801/32 مورخ 12/3/76 اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی مبنی بر اینكه ثبت انتقال سهم الشركه كه از طریق ثبت شركتها مستنداً به ماده 5 طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شركتها مصوب 1340 بر خلاف ماده 103 قانون تجارت می باشد و می بایستی از طریق دفترخانه های اسناد رسمی انجام شود ، نظر داده است بر اینكه :

« از آنجا كه اسناد مربوط به دفاتر اسناد رسمی قبلاً تنظیم وسپس ثبت دفتر می شود وطبق ماده 5 طرح اصلاحی مرقوم تكلیفی كه به عهده اداره ثبت شركتها محول شده فقط ثبت شركتنامه است ولا غیر بنابراین با تأیید نظریه اداره كل ثبت شركتها ، كمیسیون ، عقیده به تنظیم سند انتقال سهم الشركه كه در دفترخانه اسناد رسمی دارد . »

( بخشنامه شماره 25624/101 مورخ 22/8/76 اداره كل ثبت استان تهران موضوع ابلاغ صورتجلسه مورخ 18/4/76 كمیسیون مشورتی مدیران طی شماره 6795/32 مورخ 18/8/76 اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی به واحدهای ثبت شركتها ) .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *