فهرست بستن

ثبت وكالت متضمن معاوضه

ثبت وكالت متضمن معاوضه

بند77- سردفتران اسناد رسمی از ثبت وكالتنامه ای كه مدلولا انتقال ملك غیر منقول یا وسائط نقلیه بوكیل یا شخص ثابث و با متضمن معاوضه ملك یا اعیانی تلقی می شود خودداری نمایند.

اصلاحی بند بیست و هفت مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *