فهرست بستن

عدم نیاز به گواهی مالیاتی واگذاری دفتر خانه ها

عدم نیاز به گواهی مالیاتی واگذاری دفتر خانه ها

واگذاری پروانه های مختلف كسب و كار و حق الامتیازها مشمول مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده ومأمورین تشخیص مالیات مكلفند با رعایت مقررات مربوط نسبت به تشخیص درآمد و مطالبات متعلق در مواعد مقرر قانونی اقدام نمایند.

چون در ماده 187 قانون فوق الذكر و سایر مواد آن برای سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و همچنین دفاتر اسناد رسمی تكلیفی راجع به اخذ گواهی مالیاتی در هنگام انتقال حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی پیش بینی نشده است بنابراین برای واگذاری حق الامتیاز مورد بحث نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی ذیربط ندارد.

جوابیه اختصاصی شماره 3746- 5/30- 20/10/73 اداره كل دفتر فنی مالیاتی به اداره كل مالیاتهای مركز تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *