کفالت / مرخصی و بازنشستگی سردفتر و دفتریار

فرم رسیدگی دوران تصدی سردفتر یا دفتر یار متقاضی بازنشستگی

فرم رسیدگی دوران تصدی سردفتر یا دفتر یار متقاضی بازنشستگی

بند 94 – این فرم بایستی با توجه به تقاضای بازنشستگی سردفتر و یا دفتریار فتر اسناد رسمی پس از رسیدگی بدوران تصدی آنها وسیله ثبت محل تنظیم و به تایید ثبت منطقه رسیده و به انضمام صورت مجالس لازم به اداره امور سردفتران ارسال گردد :

تذكر- اصل یا فتوكپی صورت مجالس بازرسی كامل مالی و مالیاتی و ر صورت معرفی جانشین مدارك كامل جانشین برح زیر:

1-دانشنامه لیسانس با تاییدیه آن از دبیرخانه دانشگاه مربوطه. 2- فتوكپی شناسنامه 2 برگ. 3-شش قطعه عكس(4*6). 4-گواهی عدم سوء پیشینه. 5-گواهی سلامت كامل از بهداری محل. 6-تقاضای بازنشستگی سردفتر كه حاوی معرفی جانشین هم باشد. 7-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت یا تایید آن. 8-گواهی عدم اشتغال بكار در سایر موسسات دولتی كه بتایید ثبت محل رسیده باشد.

این فرم با توجه بمدارك متقاضی دفتریاری بوسیله ثبت محل تنطیم و پس از تایید اداره كل ثبت منطقه با اصول مدارك تسلیمی به اداره امور سردفتران ارسال شود:

1-نام و نام خانوادگی

2-شماره شناسنامه و محل صدور آن

3-تاریخ تولد

4-نام پدر متقاضی

5-مدرك تحصیلی

6-وضع خدمت زیر پرچم

7-نام سردفتر معرف دفتریار

8-شماره دفترخانه اسناد رسمی

9-دفتریاربرای دفتریاری اول است یا دوم؟

10-دفترخانه قبلاً دفتریار داشته است یا خیر؟ در صورتیكه دفتریار داشته وصع استخدامی مشارالیه چیست؟ و امور مالی دفترخانه بوسیله چه كسیس اداره می شود؟

اصول مدارك زیر بایستی از متقاضی اخذ و بضمیمه این فرم ارسال گردد:
1-فتوكپی مصدق شناسنامه 2 برگ

2-گمراهی یك سال كارآموزی از دفترخانه اسناد رسمی كه در تهران بتایید كانون سردفتران و در شهرستانها بتایید دادستان و یا دادگاه بخش مستقل رسیده باشد.

3- شش قطعه عكس 4*6

4-گواهی بهداری دال بر سلامت كامل و عدم اعتیاد

5-حداقل دیپلم كامل با تایید اداره كل آموزش و پرورش رسیده باشد.

6-تقاضای دفترخانه دال بر معرفی دفتریار

7-گواهی پایان خدمت نظام یا معافیت از خدمت زیر پرچم كه در شهرستان بتایید پاندارمرری محل و در تهران بتایید اداره نظام وظیفه رسیده باشد.

8-گواهی عدم سوء پیشینه كیفری كه از تاریخ صدور آن بیش از 6 ماه منقضی نشده باشد.

9-در صورتیكه پیشنهاد مربوط به دفتریاری دوم است گواهی پرداخت حقوق از ناحیه سردفتر شده باشد.

اظهار نظر مدیر كل ثبت منطقه
مدیر كل ثبت منطقه
رئیس ثبت

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن