فهرست بستن

مفاصاحساب عوارض تبصره ماده 74 قانون شهرداری

مفاصاحساب عوارض تبصره ماده 74 قانون شهرداری

(الف) : موضوع اخذ حساب تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری هنوز در برخی از دفاتر اسناد رسمی به روال قانونی خود نیفتاده است وبرخی از سردفتران كماكان مفاصا حساب نوسازی را به جای مفاصا حساب تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری در تنظیم اسناد مورد استناد قرار می دهند . بنابراین ترتیبی اتخاذ فرمایند تا تمامی دفاتر حوزه تابعه با توجه به تبصره مزبور اقدام نمایند .

(ب): لزومأ یادآور می شود كه دفاتر اسناد رسمی در موقع انجام معاملات فقط مكلفند بر طبق تبصره ماده 74 قاون شهرداری مفاصا حساب مربوطه را مطالبه نمایند ولاغیر .

( بخشنامه های شماره 28140/34 مورخ 29/5/76 و9675/34 مورخ 23/7/76 اداره كل اموراسناد وسردفتران سازمان ثبت )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!