فهرست بستن

تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی سند قطعی

ردیف ۶۵- تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی سند قطعی

(الف): تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م جهت سند قطعی كه در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره ای نشده باشد، صحیح نیست.

بند (۱) بخشنامه شماره ۷۴۰۰/۱۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱ كانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره ۴۷۹/۳۴- ۲۶/۱/۸۱ و شماره ۸۷۹/۳۴-۴/۲/۸۱ اداره كل امور اسناد و سردفتران).

(ب): اداره كل امور اسناد و سردفتران نظر به اینكه طی بند (۱) نظریه شماره ۷۴۰۰/۱۹ مورخ ۱۷/۲/۸۱ كمیسیون وحدت رویه و با توجه به تأییدیه شماره ۴۷۹/۳۴-۲۶/۱/۸۱ آن اداره محترم اعلام گردید: «به استناد گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م جهت تنظیم سند قطعی كه در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره ای نشده باشد، تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمی رسد.» سپس اداره كل فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی شماره ۱۳۳۱/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۳/۸۱ اعلام داشته: « در مواردی كه سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملك مورد وثیقه به نام راهن و یا در مدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم می شود، نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد نخواهد داشت.»

لذا ضمن ارسال تصویرنامه اداره كل دفتر فنی مالیاتی، خواهشمند است دستور فرمایند تا مراتب به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه شود.

شماره ۲۰۷۴۰ تاریخ ۷/۶/۸۱

رئیس هیأت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران

ارسالی تصویرنامه مزبور طی بخشنامه شماره ۸۳۹۳/۳۴ مورخ ۱۸/۹/۸۱ اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداه كل ثبت استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!