فهرست بستن

نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری

نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری

در نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری ، چنانچه دفترخانه ای قبل از انجام معامله با استناد به تبصره یاد شده از شهرداری مربوطه استعلا نماید لكن ظرف مدت ده (10) روز مقرر در تبصره از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری ، برگ مفاصا حساب صادر نگردد یا میزان بدهی مودی تعیین و اعلام نشود. تنظیم سند از این جهت بلامانع است.

ضمناً صرف پاسخ شهرداری مبنی بر خودداری از انجام معامله ( به جهت موانع قانونی برای صدور مفاصا حساب ) مانع تنظیم سند از این حیث نخواهد بود.

بدهی است در این خصوص اطلاع و رضایت خریدار و قید آن در سند معامله ، ضروری است. لازم به ذكر است چنانچه گواهی تصفیه حساب عوارض موضوع فوق تا روز معامله توسط اصحاب سند به دفترخانه تسلیم گردد. نیازی به استعلام از شهرداری نمی باشد.

بخشنامه شماره 16971/34/1 مورخ 4/6/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. .

اخذ مفاصا حساب تبصره ماده 74 قانون شهرداری در انتقال
اگر با تنظیم سند، مالك عین تغییر می كند مفاصا حساب موضوع تبصره ماده 74 قانون شهرداری لازم است در غیر این صورت، نیاز نیست.

بند (4) بخشنامه شماره 37099/10 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه 10687/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران).
ملك

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!