فهرست بستن

عدم تعلق حق الثبت به نیم عشر و حق حراج در اسناد انتقال اجرائی ثبتی

ردیف ۵۹ – عدم تعلق حق الثبت به نیم عشر و حق حراج در اسناد انتقال اجرائی ثبتی

به نیم عشر و حق حراج مندرج در اسناد انتقال اجرائی ثبتی (با توجه به تبصره ۳ الحاقی بماده ۱۱۱ آئیننامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۶) حق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ حق الثبت تعلق می گیرد.

بند (۲) بخشنامه شماره ۳۰۵۰۰/۱۶ مورخ ۶/۹/۸۰ كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره ۸۲۹۵/۳۴-۸/۸/۸۰ اداره كل امور اسناد و سردفتران).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!