فهرست بستن

مسكن مورد نیاز از مستثنیات دین مهریه

مسكن مورد نیاز از مستثنیات دین مهریه( الغای تبصره ۳ الحاقی به بند ه ماده ۶۹ آئین نامه اجراء اسناد رسمی )

نظر به اینكه تبصره ۳ الحاقی به بند ه ماده ۶۹ آئین نامه مصوب ۲۵/۶/۷۶ كه مقرر می دارد :
« در صورتیكه بستانكار همسر مدیون بوده وبابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت مدیون را بنماید در این صورت تا نصف از مالكیت مدیون بازداشت می شود .»

مخالف حكم كلی بند (ه) ومغایر با فتاوی مشهور می باشد لذا لغو تبصره (۳) مرقوم اعلام می گردد .

مصوبه شماره ۵۷۳۰/۷۷/۱ -۱/۶/۷۷ ریاست قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!