فهرست بستن

مكان توضیح و اصلاح و ملاك وصول حق الثبت در صورت اشتباه در ثبت اسناد در دفتر

مكان توضیح و اصلاح و ملاك وصول حق الثبت در صورت اشتباه در ثبت اسناد در دفتر

قبل از امضاء و تكمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی هر گونه اصلاح و توضیح در متن اساد و ذیل ثبت سند بلامانع است.

ملاك وصول حق الثبت مبلغ واقعی سند كه مورد اوضیح قرار گرفته می باشد مشروط به رعایت ماده 56 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317.

بند (2) بخشنامه شماره 14459/21مورخ 12/4/1381 كانون سردفتران و دفتر اران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور طبق نامه های شماره 3007/34-27/3/81 و شماره 3457/347-9/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران

دفتریار وظیفه تنظیم سند در دفترخانه را دارد یا فقط وظیفه امضاء اسناد و تنظیم دفتر درآمد؟

وظایف دفتریار همان است كه در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 آمده است.

بند (3) بخشنامه شماره 14459/21مورخ 12/4/1381 كانون سردفتران و دفتر اران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور طبق نامه های شماره 3007/34-27/3/81 و شماره 3457/347-9/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران

قید حدود اربعه در خلاصه معامله اسنادی كه بر مبنای صورتمجلس تفكیكی تنظیم می گردد.

با توجه به ماده 104 آئین نامه قانون ثبت ، قید حدود اربعه لازم است. *

بند (4) بخشنامه شماره 14459/21مورخ 12/4/1381 كانون سردفتران و دفتر اران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور طبق نامه های شماره 3007/34-27/3/81 و شماره 3457/347-9/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *