فهرست بستن

بیمه خودرو و مسئولیت دفترخانه

تکلیف دفتر خانه در مورد بیمه شخص ثالث در اسناد وسایل نقلیه :

تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387:
ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : مصوب 1395

((ماده۶۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.))

ماده ۴۵ : ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها ، توسط راهنمایی و رانندگی ، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهاد های مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه ، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد . عدم اجرای تکلیف فوق ، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
تبصره : انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهاد های ذیربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط ، از حکم این ماده مستثنی است .

عدم شمول ارایه بیمه نامه شخص ثالث خودروهای فرسوده , اسقاطی هنگام نقل و انتقال:

ردیف ۲۰۹- سوال : آیا در هنگام نقل و انتقال خودروهای فرسوده اسقاطی و مسروه که الزاما باید به شرکت منتقل گردند , ارایه بیمه نامه نامه شخص ثالث و درج شماره ان در سند انتقال الزامی است یا خیر ؟
رای : علیرغم اینکه خودروهای مزبور واجد وصف وسیله نقیله موتوری زمینی مندرج در فراز ۱۰۸ ماده ۱ ایین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۸۴ هستند و لیکن به دلیل انکه عملا قابلیت حمل و نقل را از دست داده و از حیز انتفاع خارج شده اند و الزاما باید به شرکت بیمه گر یا ستاد اجرایی تبصره ۱۳ برای اسقاط خودروهای فرسوده منتقل شوند بنابر این مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله موتوری زمینی در مقابل اسخاص ثالث مصوب ۳۱/۲/۸۷ نمی باشد .

بیمه ماشین الات کشاورزی و راهسازی :

وکالت کاری و اداری و بیمه نامه

img_0157

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!